top of page

Szállítási feltételek, határidők

A megrendelt termékeket 5 munkanapon belül átadja a vevő által választott csomagküldő szolgálatnak a vevő szállítási címére, vagy átveheti a választott Scent-elements.com csomagátvételi pontok egyikén. Kivételt képeznek a weboldalukon feltüntetett és meghirdetett akciós időszakok, amikor a kiszállítás meghaladhatja az 5 munkanapot a megrendelés leadásától számítva, de nem lehet több mint 14 nap. Az egyedi, vevő részére gyártott termékek szállítási teljesítése minden esetben külön megállapodás tárgyát képezi.

Kérjük, ha sérült, vagy felbontott csomagot kap, vetessen fel jegyzőkönyvet a kiszállítást végző vagy a csomagot átadó szakemberrel és értesítsen minket valamely elérhetőségünkön!

Csomagjainkat futár kézbesítheti vagy személyesen lehet átvenni őket. Kiszállítás esetén kérjük, olyan szállítási címet adjon meg, ahol munkaidőben (hétköznapokon 8-17 óra között) át tudja venni megrendelését!

Tulajdonjog

A megrendelt termékek a teljes összeg megfizetéséig Szolgáltató tulajdonában maradnak.

Szállítási költségek:
Csomagküldés futárszolgálattal:
Webáruházunkban bankkártyás előre fizetés esetén:
Amennyiben a rendelés végösszege a huszonötezer forintot meghaladja, a csomagküldés ingyenes, egyéb esetben 1600 Ft.
A webáruházunkban bankkártyás, átutalásos előre fizetés és utánvétes fizetésre is van lehetőség.
 

Külföldi szállítási költségek:

Csomagküldés futárszolgálattal az Európai unió területén 1-4. zóna megoszlásban a következő díjakkal működik:

Webáruházunkban bankkártyás vagy átutalásos előre fizetés esetén:

1. zóna: Csehország, Románia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria, Szlovákia

0-9999 Ft rendelési értékig 3500 Ft/csomag (Bruttó)

10000-19999 Ft rendelési értékig 3850 Ft/csomag (Bruttó)

20000-29999 Ft rendelési értékig 4000 Ft/csomag (Bruttó)

2. zóna: Lengyelország, Németország, Be-Ne-Lux, Bulgária

0-9999 Ft rendelési értékig 3700 Ft/csomag (Bruttó)

10000-19999 Ft rendelési értékig 4000 Ft/csomag (Bruttó)

20000-29999 Ft rendelési értékig 4300 Ft/csomag (Bruttó)

3. zóna: Dánia, Franciaország, Olaszország, Nagy-Britannia, Írország

0-9999 Ft rendelési értékig 5800 Ft/csomag (Bruttó)

10000-19999 Ft rendelési értékig 6500 Ft/csomag (Bruttó)

20000-29999 Ft rendelési értékig 6800 Ft/csomag (Bruttó)

4. zóna: Litvánia, Lettország, Észtország, Svédország, Finnország, Görögország, Portugália, Spanyolország

0-9999 Ft rendelési értékig 7200 Ft/csomag (Bruttó)

10000-19999 Ft rendelési értékig 8700 Ft/csomag (Bruttó)

20000-29999 Ft rendelési értékig 12900 Ft/csomag (Bruttó)

Vételár, fizetési feltételek

Az internetes áruházunkban megvásárolható árucikkek mellett feltüntetett ár az adott termék bruttó darabára (mely tartalmazza a forgalmi adót, ami 27%), mely a rendelés leadása és a kiszállítás teljesítése között nem változik. A megrendelés végösszege szintén bruttó forint összegként jelenik meg, mely tartalmazza a forgalmi adót.

Adható kedvezmények

Nagyobb megrendelések esetén a kedvezmények külön megállapodás alapján kerülnek meghatározásra.

Rendelési információk

Rendelését leadhatja e-mail-en, vagy weboldalunkon.

Az e-shopunkban leadott megrendelése elküldése után a vevő az üzenetben megadott e-mail címére egy értesítést kap az aktuális rendelése számával, dátumával, a termékek részletezésével és áraival, valamint a számla bruttó végösszegével.

Az e-mail-en küldött rendeléseket a feldolgozás után egy válasz e-mail-ben igazoljuk vissza, míg a telefonos rendeléseket szóban.

A hétköznap délelőtt leadott megrendelések általában még a megrendelés napján feldolgozásra kerülnek és másnap, de legkésőbb 5 munkanapon belül,  adjuk az összekészített és csomagolt megrendelést át a csomagküldő szolgálatok egyikének, aki eljuttatja azt a vevő szállítási címére vagy a csomagpontra.

 

Fizetés:

Amennyiben banki átutalással szeretné megrendelését kifizetni ezt megteheti a következő számlaszámra:

OTP Bank 11706023-20015082

Elállási jog

A Vásárló 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási/felmondási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi. Több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

Ha a Vásárló elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát ajánlott levélben köteles eljuttatni az alábbi címre: 1095 Budapest, Ipar utca 2/A.

Vásárló ezen elállási jogát a szerződés létrejöttének napja és a termék(ek) átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Az ügyfél határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

A Vásárló elállási jogát a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. §-ban foglalt esetekben nem gyakorolhatja, így különösen:

- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak;

- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

Az elállási jog gyakorlása során a Vásárló jóhiszeműen köteles eljárni, jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni. Ezen joggyakorlás nem vezethet a joggal való visszaéléshez a Vásárló részéről (Ptk. 1:5. §)

Ehhez a Vásárló felhasználhatja a lentebb található elállási formanyomtatványt, amely formai szempontból nem kötelező.

Az elállás / felmondás joghatásai

Ha a Vásárló eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a vásárló az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy a vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A vásárló köteles számunkra a terméket, a termékről kiállított számlát indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét – azaz a fuvarozási költséget – a vásárló viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Elállási nyilatkozat formanyomtatvány

Címzett:

CHAMPEST Kft.

1095 Budapest, IPAR UTCA 2/A

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

- Termék/ek:

- Rendelés dátuma:

- Vásárló teljes neve:

- Vásárló címe:

Vásárló aláírása:

Kelt:

bottom of page